Családi pótlék utalás 2021 >>> DÁTUMOK

Családi pótlék utalás 2021

A nevelési ellátást és az iskoláztatási támogatást összefoglaló nevén, a családi pótlékot az élettársi nyilvántartásban lévők is felvehetik már. Az iskolából való sorozatos indokolatlan távolmaradás miatt azonban megvonhatják a családi pótlékot.

A rászorultsági alapon járó támogatások között az egyik legismertebb a családi pótlék, mely a korábbiakkal ellenben manapság két jogcímen folyósítható, attól függően, hogy iskolába jár-e már a gyermek. Előtte nevelési támogatásként vehető igénybe, utána pedig beiskolázási támogatás jogcímén illeti meg a jogosultakat. Szükségességét nyilvánvalóan a nehéz anyagi körülmények indokolják, melyek több tényezőre vezethetőek vissza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időpontok tájékoztató jellegűek!

TOVÁBBI TUDNIVALÓK ITT >>> MEGNÉZEM >>>

Időszak Banki jóváírás

várható időpontja

2021. január február 02. (kedd)
2021. február március 02. (kedd)
2021. március április 02. (péntek)
2021. április május 04. (kedd)
2021. május június 02. (szerda)
2021. június július 02. (péntek)
2021. július augusztus 03. (kedd)
2021. augusztus augusztus 24. (kedd)
2021. szeptember október 04. (hétfő)
2021. október november 03. (szerda)
2021. november december 02. (csütörtök)
2021. december 2022. január 04. (kedd)

Postai kifizetés esetén ügyfeleink a fent jelzett napot követő 2-4 munkanap múlva kapják meg a kiutalt ellátást.

Az egyik legfontosabb támogatás lesz a gyermeket nevelők számára a családi pótlék, hiszen az oktatási költségek az elmúlt évek tapasztalatai alapján valószínűleg az elkövetkező időszakban sem lesznek alacsonyabbak. Nem csak ez indokolja azonban a támogatási forma szükségességét, hanem a munkaerőpiacon észlelhető helyzet, az elhelyezkedési gondok, és ezek mellett azok az anyagi kötelezettségek, melyeknek mindenképpen eleget kell tenni a gyermeknevelés felelősségteljes mivoltát tekintve. Azonban sajnos biztosan nem ez (ez sem) a támogatási forma fogja biztosítani a családok anyagi szükségleteit. A korábbi évekhez hasonlóan, ezen évben is sokan igénylik majd a családi pótlékot, ám szigorú feltételekhez kötött, hogy mely szülők jogosultak arra.

A munkaerőpiacon még akkor sem könnyű elhelyezkedni, ha megfelelő végzettséggel rendelkezik a munkavállaló, pláne így van ez, ha alacsony képzettségű, vagy hazánk olyan térségében él, ahol kevesebb a lehetőség. Mindez hatással van a gyermekvállalási kedvre, amely egyértelműen összefüggésbe hozható a népesség elöregedésével, valamint az állami nyugdíjrendszer nehézségeivel. A helyzet tehát mindenképpen megoldást kíván, s ennek egyik eszköze lehet a családi pótlék, mely lehetővé teszi, hogy a rosszabb körülmények között élők is biztosítani tudják a gyermek felneveléséhez szükséges anyagiakat, vagy legalábbis kiegészítést kapjanak jövedelmük mellé ehhez.

A családi pótlékra jogosultak köre a következőképpen alakul:

 • a szülő
 • a vele egy háztartásban élő házastárs
 • az örökbefogadó
 • a nevelő szülő
 • valamint a gyermekotthon vezetője, ha a körülmények miatt a gyermek elhelyezése ilyen intézményben történt.

Az igénylés az Államkincstár azon területi igazgatóságánál vagy mostmár Kormányablakoknál kell, hogy történjen, amely lakcím szerint illetékes, de ha a munkahelyen működik családtámogatási kifizetőhely, akkor itt is leadhatja az igénylő a „Kérelem családi pótlék megállapítására” névre hallgató nyomtatványt, valamint a hozzá szükséges iratokat, okmányokat. Az eljárás során költséggel nem kell számolni, bizonyos bírálati idővel viszont igen, melynek hossza maximum harminc nap lehet. (ám meglehetősen rövid, pár nap szokott lenni a kérelem benyújtásától számítva, és elég hamar ki is utalják)

A következő összegekre számíthatnak gyerekenként azok, akiknek kérelmét pozitívan bírálták el:

 • egy gyermek esetén 12 200 forint
 • egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint
 • két gyermek esetén 13 300 forint
 • két gyermeket nevelő egyedülálló esetén 14 800 forint
 • három vagy több gyermek esetén 16 000 forint
 • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén 17 000 forint
 • tartósan beteg, vagy fogyatékos kiskorú gyermek nevelése esetén 23 300 forint
 • tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén 25 900 forint
 • súlyos fogyatékos nagykorú személy esetében 20 300 forint.

Az összeg megállapítására az is hatással lehet, ha olyan gyermek van a családban, aki már nagykorú, és a jogosultság végének számító huszadik életévét is betöltötte, de még nem rendelkezik önálló jövedelemmel. Ennek tipikus esete a felsőoktatási intézményben való nappali tagozaton tanulás.

A családi pótlékot a Magyar Államkincstár minden hó tizedikéig el kell, hogy juttassa a jogosultakhoz. Ez történhet bankszámlára utalással, vagy postai kifizetéssel.

A tanulásra ösztönzést tűzte ki céljául, és a gyermeknevelés felelősségteljes feladatára kívánja felhívni a figyelmet az az intézkedés, mely szerint a nevelési támogatás felfüggesztésre kerül abban az esetben, ha a gyermek 50 igazolatlan óránál többel rendelkezik. A szabályozás megszületésére már régóta szükség volt, s bár bevezetésekor diszkriminációval is vádolták azt, de tény, hogy hatására jelentősen csökkent az iskolakerülők száma.

Az világosan látható, hogy a mai árak mellett a családi pótlék összege rendkívül alacsony, de azokban a családokban, ahol valós és komoly anyagi problémák vannak, ez is sokat jelent a megélhetést illetően a mindennapokban. Természetesen nem mintegy szükségmegoldást kíván nyújtani a rendszer, sokkal inkább hozzájárulást ahhoz, hogy a körülmények javuljanak, ezzel alapot teremtve annak, hogy a szülők saját erejükből a lehető legjobb életszínvonalat tudják biztosítani gyermekeik számára.

2017. január 1. napjától hatályos rendelkezés, hogy ha a szülők időszakonként felváltva gondozzák gyermeküket és a szülői felügyeleti jog mindkét szülőt megilleti, a családi pótlékra közös kérelmük alapján, 50-50%-ban mindkét szülő jogosult.

A kérelemhez csatolni kell a szülők arról szóló közös nyilatkozatát, hogy a gyermek gondozásáról, neveléséről saját háztartásaikban gondoskodnak mégpedig felváltva.