Családi pótlék utalása 2023: Dátumok!

Családi pótlék utalása 2023: Dátumok!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időpontok tájékoztató jellegűek!

Időszak Banki jóváírás

várható időpontja

2023. január február 02. (csütörtök)
2023. február március 02. (csütörtök)
2023. március április 04. (kedd)
2023. április május 03. (szerda)
2023. május június 02. (péntek)
2023. június július 04. (kedd)
2023. július augusztus 02. (szerda)
2023. augusztus augusztus 23. (szerda)
2023. szeptember október 03. (kedd)
2023. október november 03. (péntek)
2023. november december 04. (hétfő)
2023. december 2024. január 03. (szerda)

előbb fog jönni

Postai kifizetés esetén ügyfeleink a fent jelzett napot követő 2-4 munkanap múlva kapják meg a kiutalt ellátást.

Az egyik legfontosabb támogatás lesz a gyermeket nevelők számára a családi pótlék, hiszen az oktatási költségek az elmúlt évek tapasztalatai alapján valószínűleg az elkövetkező időszakban sem lesznek alacsonyabbak. Nem csak ez indokolja azonban a támogatási forma szükségességét, hanem a munkaerőpiacon észlelhető helyzet, az elhelyezkedési gondok, és ezek mellett azok az anyagi kötelezettségek, melyeknek mindenképpen eleget kell tenni a gyermeknevelés felelősségteljes mivoltát tekintve. Azonban sajnos biztosan nem ez (ez sem) a támogatási forma fogja biztosítani a családok anyagi szükségleteit. A korábbi évekhez hasonlóan, ezen évben is sokan igénylik majd a családi pótlékot, ám szigorú feltételekhez kötött, hogy mely szülők jogosultak arra.

A családi pótlékra jogosultak köre a következőképpen alakul:

 • a szülő
 • a vele egy háztartásban élő házastárs
 • az örökbefogadó
 • a nevelő szülő
 • valamint a gyermekotthon vezetője, ha a körülmények miatt a gyermek elhelyezése ilyen intézményben történt.

Az igénylés az Államkincstár azon területi igazgatóságánál vagy most már Kormányablakoknál kell, hogy történjen, amely lakcím szerint illetékes, de ha a munkahelyen működik családtámogatási kifizetőhely, akkor itt is leadhatja az igénylő a „Kérelem családi pótlék megállapítására” névre hallgató nyomtatványt, valamint a hozzá szükséges iratokat, okmányokat. Az eljárás során költséggel nem kell számolni, bizonyos bírálati idővel viszont igen, melynek hossza maximum harminc nap lehet. (ám meglehetősen rövid, pár nap szokott lenni a kérelem benyújtásától számítva, és elég hamar ki is utalják)

Emelés nem várható >>>>

A következő összegekre számíthatnak gyerekenként azok, akiknek kérelmét pozitívan bírálták el:

 • egy gyermek esetén 12 200 forint
 • egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint
 • két gyermek esetén 13 300 forint
 • két gyermeket nevelő egyedülálló esetén 14 800 forint
 • három vagy több gyermek esetén 16 000 forint
 • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén 17 000 forint
 • tartósan beteg, vagy fogyatékos kiskorú gyermek nevelése esetén 23 300 forint
 • tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén 25 900 forint
 • súlyos fogyatékos nagykorú személy esetében 20 300 forint.

Az összeg megállapítására az is hatással lehet, ha olyan gyermek van a családban, aki már nagykorú, és a jogosultság végének számító huszadik életévét is betöltötte, de még nem rendelkezik önálló jövedelemmel. Ennek tipikus esete a felsőoktatási intézményben való nappali tagozaton tanulás.

A családi pótlékot a Magyar Államkincstár minden hó tizedikéig el kell, hogy juttassa a jogosultakhoz. Ez történhet bankszámlára utalással, vagy postai kifizetéssel.

A tanulásra ösztönzést tűzte ki céljául, és a gyermeknevelés felelősségteljes feladatára kívánja felhívni a figyelmet az az intézkedés, mely szerint a nevelési támogatás felfüggesztésre kerül abban az esetben, ha a gyermek 50 igazolatlan óránál többel rendelkezik. A szabályozás megszületésére már régóta szükség volt, s bár bevezetésekor diszkriminációval is vádolták azt, de tény, hogy hatására jelentősen csökkent az iskolakerülők száma.

Az világosan látható, hogy a mai árak mellett a családi pótlék összege rendkívül alacsony, de azokban a családokban, ahol valós és komoly anyagi problémák vannak, ez is sokat jelent a megélhetést illetően a mindennapokban. Természetesen nem mintegy szükségmegoldást kíván nyújtani a rendszer, sokkal inkább hozzájárulást ahhoz, hogy a körülmények javuljanak, ezzel alapot teremtve annak, hogy a szülők saját erejükből a lehető legjobb életszínvonalat tudják biztosítani gyermekeik számára.