Családi pótlék feltételei – szigorítások!

Majdnem felére csökkent az igazolatlanul hiányzó diákok száma, amióta a családi pótlékot az iskolába járáshoz kötik.

A 2010/2011-es tanévtől a családi pótlék két részből tevődik össze: nevelési támogatásból és iskoláztatási támogatásból. Ez utóbbit az iskoláskorú gyermekek után csak akkor fizetik ki, ha a gyermek rendszeresen iskolába jár. családi pótlék feltételei

Így lehet elbukni a családi pótlék egy részét

Az intézmény vezetője köteles a gyámhatóságot értesíteni, ha a gyermek az adott tanévben az iskolában a kötelező tanórai foglalkozásokról 10 órát, az óvodából 5 nevelési napot igazolatlanul mulaszt. Az iskola jelzése alapján a gyámhatóság levélben hívja fel az iskoláztatási támogatásra jogosult személy figyelmét a mulasztás jogkövetkezményeire.

Az intézményvezető 50 óra igazolatlan mulasztása esetén (óvodák esetében 20 nevelési napot követően) ismét jelzést küld a gyámhatóságnak, amely a Magyar Államkincstárnál kezdeményezi az iskoláztatási támogatás szüneteltetését. A szüneteltetés azt jelenti, hogy annak időtartamára a család elesik az iskoláztatási támogatás összegétől, az ezen időtartamra járó összeget visszamenőlegesen akkor sem kapja meg, ha a tanuló ismét rendszeresen jár iskolába.

Azt is megnézik, miért hiányzik a gyerek?

Az igazolatlan mulasztás a lemorzsolódást megelőző figyelmeztető jel. Ezért a megelőzés érdekében mielőbb szükséges feltárni a hiányzás mögött álló okokat.

Az államtitkárság közleménye szerint az igazolatlan mulasztás oka lehet például a hátrányos helyzetű családi háttér, a rossz iskolai eredmények és az ezt korrigáló képességek hiánya, a gyakori költözés, helyváltoztatás is. A gyermekjóléti szolgálat a köznevelési intézmény bevonásával intézkedési tervet készít, amelyben meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az ő érdekeit szolgáló feladatokat.

2016 januárjától az iskolai szociális munkás, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkakör (választható munkakörként) is bekerült a finanszírozott nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök közé. A hátrányos helyzetű tanulói arány figyelembevételével 2016 januárjától az intézményeknek lehetőségük nyílik e szakemberek foglalkoztatására.

A notórius hiányzók fele beült az iskolapadba?

Az általános iskolákban, a középiskolákban és a szakiskolákban a 2009/2010-es tanévhez képest – ez volt az utolsó tanév, amely nem kötötte iskolalátogatáshoz a családi pótlék folyósítását – összesen 57 százalékkal csökkent az igazolatlanul hiányzó diákok aránya.